Construction contract in return for flat


Ayar Birkin Z.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Seçkin Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The main objective of our study is the determination of the alteration construction contract in return for flats parties and legal status of new parties entering into contract. In this context, our study is divided into three sections created. In the first part our study, we stated of definition, elements, legal caracteristic, judiciary form of contract, parties and parties the judiciary right of parties. Second part of our study we stated, change of parties that are regulated in Turkish Code of Obligations, transfer of claim, assumption of in debtedness, accession of debt, accession of contract. In the third part, we stated, the transfer of contract and other party changes that leads to party change in real mania. After that, we aim to explain how these rules reflect to construction contract in return for flat. We also take the advantage of doctrine and verdicts because of the reason that it appeared during implementation, as an innominate contract an improved. Key words: Construction contruct in return for flat; construction contruct in return for land share; party changes; transfer of claim ; assignment of claim; assumption of in debtedness; accession of debt ; transfer of contract ; accession of contract.

Çalışmamızın temel amacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin taraflarının çeşitli sebeplerle değişmesi ve sözleşmeye giren yeni tarafların hukuki durumlarının tespitidir. Bu kapsamda çalışmamız üç bölüme ayrılarak oluşturulmuştur. Çalışmamızın ilk bölümünde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, şekli, tarafları ve tarafların hak ve yükümlülükleri üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın asıl ikinci bölümünde ise TBK'da düzenlenen taraf değişikliklerinden alacağın devri, borcun üstlenilmesi, borca katılma ve sözleşmeye katılmaya değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise, gerçek manada taraf değişikliğine yol açan sözleşmenin devri ve diğer taraf değişiklikleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra bu kuralların kat karşılığı inşaat sözleşmesindeki uygulaması izah edilmeye çalışılmıştır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, uygulamada doğan ve gelişen bir isimsiz sözleşme türü olduğu için doktrin görüşleri ve yargı kararlarından faydalanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kat karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; taraf değişiklikleri; alacağın devri; alacağın temliki; borcun üstlenilmesi; borcun nakli; borca katılma; sözleşmenin devri; sözleşmeye katılma.