Öğrenme Etkisi Altında İş Reddetmeli Tek Makine Çizelgeleme Problemlerinde Maksimum Tamamlanma Zamanı En Küçüklenmesi


Atalay B. , Toksarı M. D.

IV. International Scientific and Vocational Studies Congress-Engineering, Ankara, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.1-3

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-3

Özet

Klasik çizelgeleme problemlerinde işlerin işlem sürelerinin sabit olduğu varsayılır. Ancak gerçek hayat problemlerinde işlerin sürekli yapılması ile işlerin işlem süreleri kısalabilmektedir. Buna literatürde “öğrenme etkisi” denilmektedir. Bu öğrenme etkileri farklı şekillerdedir. Bizim çalışmamızda doğrusal öğrenme etkisi kullanılmıştır. İş reddetme işlerin içeride işlenmeyip, dışarıda üretilmesi şeklinde tanımlanabilir, yani fason üretim şeklinde de ifade edilebilir. İş reddetme durumunda işin reddedilmesinden dolayı reddetme maliyeti oluşmaktadır. Bir iş ya kabul edilir içeride üretilir, ya da reddedilir reddetme maliyetine katlanılır. Çalışmamızda tek makine çizelgeleme probleminde maksimum tamamlanma zamanı ve iş reddetme maliyetinin en küçüklenmesi amaçlanmıştır. Problemin matematiksel modeli oluşturulmuş, on beş iş için örnek bir problem tanımlanmış ve çözülmüştür. Problem çözümünde Lingo programı kullanılmıştır.