Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Sığır Irklarında Toll Like Reseptör 4 (TLR4) Geninde G+265C ve G-1539A Tek Nükleotid Polimorfizmlerinin Araştırılması


AGAOGLU O. K. , AKYÜZ B. , ZEYTUNLU E., Ağaoğlu A. R.

VI. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi 1-4 Haziran 2016, Kapodakya, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2016, pp.93-94

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93-94