Beden eğitimi spor yüksekokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin umutsuzluk ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi


ULUCAN H., KILIÇ M., KAYA K., TÜRKÇAPAR Ü.

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, vol.13, no.3, pp.349-356, 2011 (Peer-Reviewed Journal)