Sûfî Gözüyle Filozof: Kübrevî Şeyhi Alâüddevle Simnânî’ye Göre İbn Sînâ


ZÜMRÜT ORHAN K.

Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu, 13 July 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text