GEBE KADINLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ


Creative Commons License

PEKŞEN AKÇA R., AKGÜL H., Tekgöz M.

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi /The Journal of Scial Science, no.9, pp.332-339, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ANALYSIS OF PREGNANT WOMEN’S NUTRITIONAL HABIT 
The research is planned as defining with the aim of identifying feelings and thoughts about pregnant women’s nutritional habit, using cigarettes and alcohol. The research is carried out in the city of Kayseri, Develi strict in May and June months of 2016. Total 50 pregnant women accepting the research constitue the sample of the research. “ Nutritional Habit in Pregnancy Survey Form” and “Personal Information Form” which are developed by the researchers as a vehicle of gathering data are used. When the findings are evaluated, it has been found that the highest ratio (% 68.0) belongs to pregnant women between 21-35 age. These women have stated that % 42.0 of them this is their first pregnancy, more than half of them (% 70.0 ) haven’t got a problem about nutritional habit, % 84.1 of them haven’t applied a special diet for pregnancy period, % 86.0 of them haven’t got a chronic disease, 96.0 % of them don’t use alcohol and % 84.0of them don2t use cigarette. Cosidering the thoughts about pregnant women’s nutritional habit, pregnant women have expressed that % 30.0 of them eat meal once a day, % 36.0 of them consume fresh vegetable and fruit daily, more than half of the pregnant women joined the research (% 66.0) consume a porsion of milk or its varieties. More than half of the pregnant women have expressed that they don’t know calori amount of what they eat during pregnancy. It has been thought that it is essential to train pregnant women about healty nutrition. Sample’s smallness is a hinder to generalize the results. It is suggested that similar workings should be done with larger samples to reach more general results. 

Keywords
Nutrition during pregnancy, Pregnant Woman,Feeding Habits 

GEBE KADINLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ 
Araştırma, gebelik döneminde olan kadınların beslenme alışkanlıkları, sigara ve alkol kullanma durumları ve aldıkları toplam kiloya ilişkin duygu ve düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma Kayseri ili Develi ilçesinde 2016 yılında Mayıs ve Haziran aylarında yapılmıştır. Araştırmayı kabul eden toplam 50 gebe araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracılar olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “ Gebelikte Beslenme Alışkanlığı Anket Formu” ve “ Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri değerlendirildiğinde 21-35 yaş aralığında olanların oranının en yüksek olduğu (% 68.0) , % 42.0 ilk gebeliği olduğunu, yarısından fazlasının beslenmeyle ilgili bir sorunu olmadığını (%70.0), % 84.1’i gebelik dönemi için özel bir diyet yapmadığını, %86.0’ı kronik bir hastalığının bulunmadığını, % 96.0’ı alkol ve % 84.0 sigara kullanmadığını belirtmişlerdir. Gebelerin beslenme alışkanlıklarına yönelik görüşlerine bakıldığında günde bir öğün beslendiğini belirtenlerin oranı % 30.0 , % 36.0 günlük bir porsiyon taze sebze ve meyve, % 66.0 gibi yüksek bir çoğunluğu günlük bir porsiyon süt ve türevlerini tükettiğini belirtmiştir. Gebelerin yarısından fazlası hamilelik döneminde aldığı besinleri kalori değerlerini bilmediğini (% 66.0) ifade etmişlerdir. Gebe kadınların sağlıklı beslenme konusunda eğitilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Örneklemin küçüklüğü sonuçların genellenmesini engellemektedir. Daha genellenebilir sonuçlara varılması için benzer çalışmaların daha büyük örneklem ile yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler
Gebelikte Beslenme, Hamile Kadın, Beslenme Alışkanlığı