Nevşehir İlinde Bulunan Seyahat Acentalarının Türsab’tan Memnuniyet ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması


Creative Commons License

Çeşmeci N. , Birdir K.

11. Ulusal Turizm Kongresi, Aydın, Türkiye, 2 - 05 Aralık 2010, ss.879-890

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Aydın
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.879-890

Özet

Seyahat acentaları, turizm dağıtım sisteminin en önemli aracı işletmeleri arasındadır.

Bu işletmelerin, güçlü kuruluşlar olmamasından dolayı, özellikle bulundukları destinasyonların

rekabet gücü açısından, aralarında sağlıklı bir örgütlenme ve dayanışmanın

olması bir gerekliliktir. Bu nedenle, Nevşehir ilindeki seyahat acentalarının Türkiye

Seyahat Acentaları Birliği’nden memnuniyetini ve beklentilerini ele alan bir saha araştırması

2010 yılı Ağustos ayı içinde yapılmıştır. TÜRSAB’ın web sitesinden elde edilen

acenta listesindeki adreslerin hepsine erişilmiş ve geliştirilen anket yüz yüze uygulanmıştır.

Anketi 42 seyahat acentası cevaplamıştır. Nevşehir ilinde faaliyet gösteren

seyahat acentaları TÜRSAB ile ilgili iki konuyu ön plana çıkarmışlardır. Bunlar; seyahat

acentaları arasındaki haksız rekabeti önleme ve kaçak seyahat acentacılığı faaliyetlerini

önleme konusundaki yetersizliklerdir. Bu sorunların çözülmesi, aynı zamanda

acentaların en önemli beklentileri arasında da yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Seyahat Acentaları, TÜRSAB, Nevşehir