Cd II ve Pb II iyonlarının katı faz ekstraksiyonu sonrası alevli atomik absorpsiyon spektrometrik tayini


YILMAZ V. , HAZER O., KARTAL Ş.

V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 25 June 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey