İkiz Açıklar ve Feldstein Horioka Hipotez, OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi


Creative Commons License

Koçbulut Ö., Altıntaş H.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler, pp.145-174, 2016 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
  • Page Numbers: pp.145-174

Abstract

This study investigates the validity of the twin deficits and the Feldstein-Horioka hypotheses for 20 OECD countries by using the current account deficit, budget deficit andfixed capital in-vestment variables. The presence of co-integration has been confirmed among variables in empiri-cal application and it has been concluded that both hypotheses are valid. According to the results obtained from the study,an increase in the budget deficit increases the current account deficit in OECD countries. Furthermore, Investment coefficient’s being close to 1(0.929) reveals that the group of countries which is examined during the relevant period integrates with the world eco-nomy and approximately %93 of domestic investment are financed from foreign sources. Accor-dingly, policy makers should support the policies that reduce increasing budget and savings deficit.

Bu çalışma, cari işlemler açığı, bütçe açığı ve sabit sermaye yatırımı değişkenlerini kullana-rak 20 OECD ülkesi için ikiz açıklar ve Feldstein-Horioka hipotezinin geçerliliğini araştırmakta-dır. Ampirik uygulamada değişkenler arasında eşbütünleşmenin varlığı doğrulanmış ve her iki hipotezinde geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, OECD ülkelerinde bütçe açığındaki bir artış cari işlemler açığını artırmaktadır. Ayrıca, yatırım katsayısı-nın 1’e yakın olması (0.929) ilgili dönemde incelenen ülke grubunun dünya ekonomisi ile bütün-leştiğini ve yurt içi yatırımların yaklaşık %93'ünün yurt dışı kaynaklardan finanse edildiğini ortaya koymaktadır. Buna göre, politika uygulayıcılarının artan bütçe ve tasarruf açıklarını azaltmaya yönelik politikaları desteklemeleri gerekmektedir.