Periton diyalizi hastalarında amikasine bağlı ototoksisiteyi önlemede N asetilsisteinin etkinliği


KOÇYİĞİT İ. , VURAL A. , ÜNAL A. , SİPAHİOĞLU M. H. , YAZICI C. , Yücel H. E. , ...More

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 14 - 18 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey