Eşkıyalar ve Osmanlı Devleti : Maraş Eyaletinde Eşkıyalık Faaliyetleri ve Bunların Merkez-Taşra Yazışmalarındaki Yansımaları 1590-1750


DEMİRCİ S., Arslan H.

XVI. TÜRK TARİH KONGRESİ 20-24 EYLÜL 2010, ANKARA KONGREYE SUNULAN BİLDİRİLER CİLT 4-3. KISIM OSMANLI TARİHİ, TTK, Editör, Türk Tarih Kurumu, Ankara, ss.1211-1286, 2015

  • Basım Tarihi: 2015
  • Yayınevi: Türk Tarih Kurumu
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.1211-1286
  • Editörler: TTK, Editör