Kablosuz Vücut Alan Ağlarında Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Yönlendirme İşlemleri


ÖKDEM S., Arslantaş H.

2nci Uluslararası Bilgissayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK 2017), Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.796-0

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.796-0
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

It is important to use healthy communication and appropriate routing techniques to increase performance in wireless body area networks. At present, the biggest problem of
sensor nodes that bring such networks into the uneasiness is limited energy resources. In this paper, it is proposed to make road selection by calculating the distances of the nodes and the battery levels while making the routing decisions. The fuzzy logic controller and the "neighbor element selection" between the nodes were created as output values. Later, nodes were enabled to select an active path. Fuzzy logic decision
mechanism was applied in the operations. By simulating such networks, sample scenarios were set up for routing test operations. As a result, nodes were observed to survive longer. The network life was extended and more data transmission was provided than the frequently used AODV protocol.

Kablosuz vücut alan ağları haberleşmesinde verimliliğin artırılması için sağlıklı iletişim ve uygun yönlendirme tekniklerinin kullanılması önemlidir. Günümüzde bu tür ağları
meydana getiren algılayıcı düğümlerin en büyük problemi sınırlı enerji kaynaklarıdır. Bu bildiride, yönlendirme kararları alınırken, düğümlerin birbirine olan uzaklıkları ve batarya
seviyeleri hesaplanarak yol seçiminin yapılması önerilmiştir. Bulanık mantık denetleyicisi ile düğümler arası komşu eleman seçimi çıkış değeri olarak oluşturulmuştur. Daha sonra,
düğümlerin etkin yol seçimi yapması sağlanmıştır. İşlemlerde bulanık mantık karar  mekanizması uygulanmıştır. Bu tür ağların benzetimi yapılarak, yönlendirme test işlemleri için örnek senaryolar oluşturulmuştur. Alınan sonuçlardan, düğümlerin daha uzun sürede hayatta kaldıkları gözlenmiştir. Ağ ömrü uzatılmış ve sıklıkla kullanılan AODV protokolüne göre daha fazla veri iletimi sağlanmıştır.