Histochemical and Immunohistochemical Profiles of Salivary Glands in Quails: Are MUC5AC Components of Quail Saliva?


Liman N., Alan E.

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Trabzon, Turkey, 22 - 25 June 2009, pp.158

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.158
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Kanatlılarda çenelerin gagalara dönüşmüş olması, dişlerin, dudak ve yanakların

bulunmaması alman gıdaların çiğnenmeksizin yutulmasına neden olmaktadır. Bu yutma

işleminde tükürük bezlerinin salgısı olan tükürükteki müsinlerin kayganlaştırıcı etkisi

önemli rol oynar. Bu çalışmada bıldırcınlarda orofarenksin çatısında bulunan tükürük

bezlerinin postnatal farklılaşma ve olgunlaşma süreçlerindeki kimyasal bileşimlerinin

ve MUC5AC’nin varlığının ortaya konması amaçlanmıştır

MATERYAL VE METOD: Çalışmada 1, 7, 21, 35, 42 ve 60 günlük bıldırcınların

damaklarından hazırlanan örneklerde bezlerin sitokimyasal bileşimi AB-PAS, HID-AB

ve PAPS boyama teknikleri ile bezlerdeki MUC5AC reaktivitesi ise strepavidin

peroksidaz immunohistokimya metoduyla ortaya konmuştur.

BULGULAR: Yumurtadan çıkışta bıldırcınların tükürük bezlerinin müsinleri

salgıladığı, maksillar bezler hariç, diğer bezlerin müsin içeriklerinin yaşın ilerlemesine

ve bezlerin büyümesine paralel olarak arttığı saptandı. Maksillar (MSG), Sfenopterigoid

(SPSG), medial (MPSG) ve lateral palatin (LPSG) bezlerde yumurtadan çıkışta

sülfomusinler çoğunlukta iken, yaşın ilerlemesiyle sialomüsinlerde artış gözlendi.

Bezlerin salgı ünitelerinin dip kısımlarında sülfomüsinlerin, boyun kısımları ile

kanallarında ise sialomüsinlerin bulunduğu, nötral müsinlerin de asit müsinlerle karışık

halde olduğu belirlendi. Çok sayıda seröz özellikte hücreler içeren MSG ve MPSG’de

histokimyasal reaksiyonların SPGS ve LPSG’a kıyasla daha zayıf olduğu dikkati çekti.

MUC5AC reaktivitesi 1 günlük bıldırcınların sadece SPSG ve LPSG’inde az sayıda

hücrede gözlendi. Ancak yaşın artmasıyla MUC5AC reaktivitesinin SPSG ve LPSG’nin

tüm hücrelerinde, MSG ve MPSG’lerin ise akıtıcı kanal epitelinde bulunduğu tespit

edildi.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR: Jel oluşturan bir müsin olan MUC5AC’ nin insan ve

hayvanların tükürük bezlerinde varlığına ilişkin bir bilgi bulunmamasına karşılık,

bıldırcın tükürük bezlerinde MUC5AC reaktivitesi saptanmıştır. Postnatal süreçte

bıldırcın tükürük bezi erinin nötral-, sialo-, sülfomtısin ile~MU05AG içerikleriniırTniktar

ve/veya kompozisyon bakımından değiştiği ve farklılaştığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, tükürük bezleri, histokimya, MUC5AC