A/R/TOGRAFİ’DE ARAŞTIRMACININ ROLÜ


Ay D.

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi, vol.2, no.3, pp.1-17, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yaklaşık son yirmi yıldır “sanat”ın bir bilgi elde etme aracı olarak kullanılabileceğini savunan çeşitli kuramlar ortaya atılmaktadır. A/r/tografi Araştırma Yöntemi bu kuramlardan biridir. A/r/tografi temelini sanat temelli araştırma yöntemlerinden almaktadır. Rita Irwin, Elliot Eisner ve Thomas Barone A/r/tografi’nin kuramcıları arasındadır. A/r/tografi araştırma yöntemi uygulamaya dayalı bir araştırmadır. Bu uygulama temelli yapı “araştırma sürecini” oldukça önemli hale getirmektedir. Çoğu zaman a/r/tografi araştırmacıları sonuç yerine sürece odaklanmaktadır. A/r/tografi, sanat yapıtının bir araştırma nesnesi haline gelebileceğini ileri sürmektedir. A/r/tografi’de yöntem sınırları oldukça belirsizdir ve araştırmanın ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Bunun yanında a/r/tografi araştırmacısı üç kimliği bünyesinde bulundurmaktadır: sanatçı, araştırmacı, öğretmen/öğrenen. Bu araştırmanın amacı araştırmacının bu üç kimliği üzerine odaklanmak ve bu kimliklerin a/r/tografi araştırmasındaki etkilerini irdelemektir. Bu bağlamda araştırmacının araştırma üzerindeki rolü, Boyd White’ın Embodied Aestetics, Evociative Art Criticism Makalesi, Jeniffer Wicks’in Tayga Ormanında İşbirlikçi Sanat Öğretiminin Sanatsal Bir Keşfi Başlıklı A/r/tografi Araştırması, Shelly Hannigan’ın A/r/tografi ve Yer Ontolojisi Başlıklı Makalesi ve Rita Irwin ve diğ. Pedagoji Olarak A/r/tografi Başlıklı A/r/tografik Çalışması üzerinden incelenmiştir. Araştırmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Yapılan araştırmada, A/r/tografi’de araştırmacıların yaşantılarının araştırmayı çeşitli şekillerde etkileyebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında A/r/tografi’de araştırmacı katılımcı bir rol üstlenmektedir. Kimi zaman araştırmacı araştırma nesnesi dahi olabilmektedir.