BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON AUGMENTED REALITY AND VIRTUAL REALITY IN THE TOURISM SECTOR


Creative Commons License

Yıldız E.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.8, no.78, pp.3310-3321, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 78
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26450/jshsr.2834
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.3310-3321

Abstract

Augmented reality (AR) and virtual reality (VR) applications, which are the basic elements of Industry 4.0, have

started to come to the fore within the scope of tourism 4.0 in the tourism sector. It is seen that AR and VR applications

have started to be used in many areas of tourism. In this context, the aim of the study is; Bibliometric analysis of

national scientific studies related to AR and VR in the tourism sector. Within the scope of the research; A national

literature review was conducted. As a result of the scans; Scientific studies such as theses, papers, boks, and articles

were evaluated. At the end of the research; It has been determined that studies such as theses, papers, boks, and articles

published on the concepts of AR and VR in the tourism sector in Turkey have been made in the last 5 years. Within the

framework of Tourism 4.0 of the studies; It has been determined that it is associated with general tourism as well as with the

branches of tourism. It has been observed that the studies carried out are quite insufficient in terms of both number and subject

diversity. It has been understood that studies on AR and VR in the tourism sector are still in their infancy. However, it is

anticipated that studies on AR and VR, which are a concept of Tourism 4.0 and Tourism 4.0, will increasingly continue.

Keywords: Tourism, Augmented Reality, Virtual Reality, and Bibliometric Analysis.

Endüstri 4.0'ın temel unsurlarından olan Artırılmış Gerçeklik (AG) ve Sanal Gerçeklik (SG) uygulamaları turizm

sektöründe turizm 4.0 kapsamında ön plana çıkmaya başlamıştır. AG ve SG uygulamalarının turizmin birçok alanında

kullanılmaya başladığı görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; AG ve SG ile ilgili turizm sektöründe ulusal

çapta yapılan bilimsel çalışmaların Bibliyometrik açıdan analiz edilmesidir. Araştırmanın amacı kapsamında; ulusal

anlamda literatür taraması yapılmıştır. Taramalar sonucunda; elde edilen tez, bildiri, kitap ve makale türü bilimsel

çalışmalar değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda; Türkiye’de turizm sektöründe AG ve SG kavramları ile ilgili

yayınlanmış tez, bildiri, kitap ve makale gibi çalışmaların son 5 yılda yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmaların

Turizm 4.0 çerçevesinde; genel turizmin geneli ile ilişkilendirildiği gibi, turizmim dallarıyla da ilişkilendirildiği

belirlenmiştir. Yapılan çalışmaların hem sayı olarak hem de konu çeşitliliği anlamında oldukça yetersiz olduğu

görülmüştür. Turizm sektöründe AG ve SG konularında yapılan çalışmaların daha emekleme döneminde olduğu

anlaşılmıştır. Ancak Turizm 4.0 ve Turizm 4.0’ın bir kavramı olan AG ve SG konusuyla ilgili çalışmaların artarak

devam edeceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik ve Bibliyometrik Analiz.