Tarımsal sulamalarda su tasarrufu


Tas I., Gökalp Z., Ozkay F., Yıldırım Y. E., Kodal S., Tüzün M., ...More

GAP VI. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 9 - 12 May 2011, pp.557-562

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.557-562
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Su, yasamın en önemli temel taşlarından birisidir. Dünyamızın ¾’ünün sularla kaplı olmasına karsılık, bu miktarın ancak %2.6’sı tatlı sulardan oluşmaktadır. Bu miktarında büyük bölümü kutuplarda olup mevcut imkanlarla kullanılamaz durumdadır. Ülkemizin sahip olduğu su kaynakları, yer ve zaman kıstasları dikkate alındığında homojen bir yapı göstermemektedir. Bu nedenle yerel su sıkıntılarından ve krizlerden korunmak ve olumsuz etkilerini azaltmak için eldeki mevcut kaynaklar verimli şekilde kullanılmalıdır. Bunun sağlanması için hem tasarrufa önlemlerine hayata geçirmeli hem de atıksuların arıtıldıktan sonra yeniden kullanılmalarına gayret edilmelidir. Tarımsal üretimin en önemli girdisi olan su, kullanılacak yöntemlere bağlı olarak önemli oranlarda tasarrufa yada kayıplar sebep olabilmektedir. Bu çalışma kapsamında, sürdürülebilir tarımsal üretim için önemli girdilerden biri olan suyun tasarruflu bir biçimde tarımsal üretimde nasıl kullanılabileceği üzerinde durulacaktır.