MERSİN İLİNDEN TOPLANAN SU KABAKLARI [Lagenaria siceraria (Malign) Stanley]’NIN MEYVE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ


Denli N., YETİŞİR H. , Taş A.

Erdemli Uluslararası Sempozyumu, 19 - 21 Nisan 2018, sa.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri

Özet

Ülkemiz farklı iklimlere ve elverişli topraklara sahip olmasından dolayı anavatanı olmadığı
türlerde bile bitki gen kaynakları bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Ana
vatanı Afrika olan su kabağı ülkemizde uzun yıllardır farklı amaçlarla yetiştirilmektedir. Beyaz çiçekli kabak olarak da bilinen su kabağı [Lagenaria siceraria (Malign) Stanley]; insanlar tarafından sebze, kap-kacak, müzik aleti, dekorasyon eşyası ve toprak kökenli hastalıklara karşı karpuza anaç olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, TÜBİTAK  tarafından desteklenen iki farklı proje çerçevesinde 2003 ve 2011 yıllarında Mersin’in farklı bölgelerinden (Erdemli, Silifke, Tarsus, Anamur, Gülnar) toplanan 38 adet genotipin meyve özellikleri incelenmiştir. Genotiplerden elde edilen meyveler IBPGRI’ın kabakgiller için geliştirmiş olduğu deskriptor liste göre karakterize edilmiştir. Üç ölçülebilen ve 9 gözlemlenen özellik açısından değerlendirme yapılmıştır. İncelenen karakterler yönünden genotiplerin; 5 farklı meyve şekline (armut, bükük boyunlu, kum saati, eliptik, uzun) sahip oldukları, meyvede hakim dış rengin
yeşil ve krem renk olduğu, meyve büyüklüğü yönünden küçük, orta ve büyük ölçüde meyvelere sahip oldukları; meyve boyunun 34,3 cm ile 81 cm, meyve çapının 9,9 cm ile 23.6 cm arasında ve meyve eti kalınlığının ise 5.1 ile 11.4 mm arasında değiştiği bulunmuştur. Meyve şekillerine bakarak farklı amaçlarla kullanılabilecek genotiplerin Mersin popülasyonu içerisinde olduğu söylenebilir.