Medya Eğitimi: Bir Gözden Geçirme Zamanı (Çeviri Makale, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Akademia adlı dergisinde yayınlandı)


Creative Commons License

BİLİCİ I. E.

Other, pp.76-82, 2012

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2012
  • Page Numbers: pp.76-82

Abstract

Expresses the need for mass media education as a component of the elementary and secondary school curriculum. Students should understand the basic processes and characteristics of mass media, its power to affect individual attitudes and public opinion, and that consumer action is necessary to improve the quality of mass media products. (KC) http://eric.ed.gov/?id=EJ222564

Bugünün öğrencileri medya tarafından bilgilendirilmekte, eğlendirilmekte ve eğitilmektedir. Erken çocukluk döneminden itibaren çocuklar; televizyon, radyo, gazete, dergi, film ve reklâmlarla içli dışlı olmaktadır. Kitle iletişim araçlarının ürünleri o kadar alışıldıktır ki; çocuklar için bu ürünlerin öğrenme, tutum ve davranış gelişimi sürecindeki olumlu/olumsuz etkileri göz ardı edilmektedir. Bunun da ötesinde, birçok ilk ve ortaöğretim okulu, medya bileşenlerini müfredatlarına dahil etmeyi reddettiklerinden, çok azı medya ürünlerinin nasıl alımlanıp, nasıl kavranması gerektiğini bilmektedir.
Medya eğitimi, ilk ve ortaöğretim müfredatının temel bileşenlerinden biri olmalıdır. Medya ürünlerini anlamak ve onların etkilerini bilip ona göre değerlendirmek, demokratik toplumda sorumlu vatandaşlığın ön koşuludur.