İngiltere’nin Filistin ve Kudüs’ü İşgal Süreci


Deveci C.

Din ve Hayat (TDV-İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ), no.44, pp.66-70, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Osmanlı Devleti’nin, Almanya yanında

Birinci Dünya Savaşı’na girme kararı alması,

Ortadoğu ve Filistin’in ne olacağı konusunda

İngiltere’nin faaliyetlerini hızlandırmıştır. Bu

nedenle İngiltere Dış İşleri Bakanlığı’nda çalışan

diplomatlar 1915’ten itibaren Filistin hakkında

Başbakan Lloyd George’ye raporlar sunmuştur.

Bu raporlar, İngiltere’nin Ortadoğu ve Filistin’de

hangi gruplarla müttefiklik ilişkisi kurması

gerektiğini içermiştir. Kurulan müttefiklikler

uluslararası alanda Fransa, yerelde ise “Arapların

tamamını” temsil ettiğini düşündükleri Şerif

Hüseyin ailesi ve yahudi milliyetçiliğini savunan

Dünya Siyonist Organizasyonu’dur. Bu üç

müttefike verilen vaatlerin ortak noktası ise

Osmanlı Devleti’nin Mısır, Süveyş Kanalı,

Suriye, Irak ve Filistin’de yenilgiye uğratılarak

Anadolu içlerine itilmesidir.