Morphological and Molecular Diversity Among Heliotropium greuteri Samples


Tecirli T., DALDA ŞEKERCİ A. , Coşkun Ö. F. , GÜLŞEN O.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.34, ss.1-7, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 34 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-7

Özet

Bu çalışmada Heliotropium greuteri H. RIEDL bitkisinde seçilen bazı morfolojik karakterler bakımından karakterizasyonunu yapmak, ISSR markırları vasıtasıyla akrabalık ve çeşitliliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışmada kırk yedi H. greuteri genotipi ile kontrol olarak bir H. lasiocarpum genotipi kullanılmıştır. Bitki materyalleri Erciyes Üniversitesi ve Kayseri-Develi çevresinden toplanmıştır. Bitki yapısı, çiçek yapısı, tohum özellikleri ile moleküler markır çeşitlilikleri karakterize edilmiştir. Bitki yüksekliği 13-100 cm (ort:28 cm), çiçek çapı 1,35-18,5 mm (ort: 9,78 mm) olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda; tüm özellikler bakımından varyasyon tespit edilmesi bu bitkinin süs bitkisi olarak geliştirilebilir bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. ISSR analizlerinde, seçilen 13 primer ile 90 polimorfik bant elde edilmiştir. Dice genetik benzerlik değerleri 0,81-0,99 arasında bulunmuştur. Bu bağlamda bu tür bir darlaşma ile karşı karşıya kalmıştır ya da daralan çeşitlilikle sonuçlanan bir türleşme ortaya çıkmıştır. Genel olarak H. greuteri bitkileri kuraklık toleranslarının yüksek olması, kokuları, çiçeklenme sürelerinin uzunluğu ve bal arılarını cezbetme gibi özellikleriyle kurakçıl peyzajda süs bitkisi olarak kullanılmaları için önemli bir potansiyele sahiptir. 

The aims of this study were to characterize Heliotropium greuteri H. RIEDL plants for some selected morphological characters, and to investigate their diversity and relationships by using inter-simple sequence repeat (ISSR) markers. Forty-seven H. greuteri and one H. lasiocarpum genotypes as control were used in this study. The plant materials were collected from the sites of Erciyes University and city of Develi, Kayseri, Turkey, and characterized for plant structure, flower structure, seed characteristics and molecular marker diversity. Plant heights ranged from 13 to 110 cm, averaging 28 cm. Flower diameters ranged from 1.35 to 18.5 mm, averaging 9.78 mm. All traits studied indicated variations, which were indicated potential for improvement as ornamental plant. For ISSR analysis, 13 ISSR primers selected based on initial screening with 20 primers were applied to all samples, which produced 90 polymorphic markers. Dice’s genetic similarity values varied between 0.81 and 0.99, which was relatively narrow.  Probably this species faced a recent bottleneck or speciation has arisen recently resulting in narrowed diversity. Overall, H. greuteri plants indicated potential for ornamental use due to their relatively drought tolerance, fragrance, extended flowering time and honeybee attraction.