Mekanik Makina Dinamiği


Uzmay İ.

Papatya Yayıncılık, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Papatya Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

“Mekanik Makina Dinamiği” kitabı; Tahrik enerjisini, mekanik etkilerle iş ya da yarara dönüştüren mekanizmalardan oluşmuş makinaların dinamiği olarak; farklı amaçlar için yaygın kullanım potansiyeline sahip sistemlerin tasarım, imalat ve işletme problemlerinin çözümüne ilişkin teori ve uygulama esaslarına yönelik konu içeriğine sahiptir. Makina, Mekatronik ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümlerinde; Makina Dinamiği, Makina Teorisi ve Makina veya Mekanizma Tasarımı ve İçten Yanmalı Motor Tasarımı ve Dengeleme konulu ders ve uygulamalarda temel bilgi kaynağı olarak yararlanılmaktadır. Kol mekanizmaları, dişli ve kam mekanizmalarında uzuv temaslarında iletilen kuvvetlerin analizinde grafik ve analitik yaklaşımlara yer verilmiştir. Virtüel iş ilkesinin kuvvet analizinde uygulanması kapsamında ise bağ kuvvetlerinin tayini işlemine ilişkin örneklerle, belirtilen uygulamanın mekanizma kinematiği ve dinamiği ile ilişkisine vurgu yapılmıştır. Dengeleme içerikli bölümde ise içten yanmalı motorlardaki güncel dengeleme uygulamalarına yer verilerek, tüm mekanizmalarda karşılaşılabilecek dengesizliklerin giderilmesi hakkında genel uygulamalar açıklanmıştır. Hareketli mekanizma uzuvlarının kinetik enerjisi ile tahrik ve iş kuvvetlerinin enerjileri arasındaki ilişki, makinanın dinamik davranışını tanımlayan hareket denkleminin çözümü olarak işletme hız ve ivmesi belirlenmektedir. Burada indirgenmiş kütlesel atalet ile enerji ilişkisi, hız değişiminin de belirleyicisi olmaktadır. Son bölümde incelenen ve makinanın yapacağı işin kalite göstergesi olan dönme düzgünlüğü ya da işletme hızı dalgalanmalarının, iş şartlarına uygun sınırlar arasında kalması amacıyla uygulanacak volan tasarımına ilişkin teori ve uygulama esaslarına yer verilmiştir.