A Tour Program Proposal for Promoting Kayseri Province as a Cultural Destination


Creative Commons License

Çeşmeci N.

3. International Anatolian Scientific Research Congress, Kayseri, Turkey, 27 - 29 December 2022, pp.401-403

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.401-403
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Kayseri is a province located in the Central Anatolia Region and has made a name for itself in Turkey and abroad with its trade and developed industry. After the 2000s, the renovation of Erciyes ski center and bringing it to European standards with the "Erciyes Master Plan", Kayseri has become an ambitious international winter sports destination. Kayseri, with its large number of private and official health institutions, is also a province with a high potential for health tourism and is gradually developing in this field. The availability of direct flights from abroad and the realization of quality health services or treatments at affordable prices are increasing the demand in this regard. It can be stated that Kayseri province, is ambitious also in the field of gastronomic tourism with its many geographically marked products such as pastrami, sucuk” (dry-fermented sausage), manti (type of meat-stuffed dumplings), yağlama” (tortilla wrap with ground meat) and similar traditional products belonging to the local cuisine. The province also has a deep-rooted history and is rich in terms of tangible cultural heritage. With Hittite, Assyrian, Roman, Byzantine and especially numerous Seljuk and Ottoman period buildings, Kayseri is a summary of the history of Anatolia, collected in a limited geographical area. 

Even though the developments in winter and health tourism in recent years are promising, it is too early to say the same for cultural tourism in the province. The most important development for cultural tourism in Kayseri was the "Kayseri Cultural Road" project launched in 2012. Within the scope of the project, the historical Kayseri Quarter was created and many historical buildings in the city center were restored and functionalized as museums or libraries and opened for visitors. In addition, a walking route has been created and a route map has been printed with the itinerary giving a chance to see the most important historical monuments in the city center. Despite all these developments, Kayseri province is overshadowed by the Cappadocia destination in terms of cultural tourism and does not receive enough attention by tourists traveling for cultural purposes. 

Based on all this mentioned information, the main aim of this research is to determine the most important, cultural, and natural attractions within the borders of Kayseri province by literature review and expert opinions and to design a tour program for promoting the province as a cultural destination to local and international tourists. The research was designed by adopting an exploratory approach and the most interesting attractions (or the attractions with high potential) were identified primarily through literature review. Which of these attractions can be included in the tour program and in which order they should be visited was determined by consulting with experts (tour guides, travel agency managers and tourism academicians). As a last step of the research a tour program has been created. It is thought that this research and the proposed tour program will contribute to the literature on this subject as well as to the destination managers and travel agencies in the marketing and promotion of Kayseri province as a cultural tourism destination.

Kayseri ili, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve daha çok ticareti ve gelişmiş sanayisi ile Türkiye’de ve yurt dışında adından söz ettiren bir ilimizdir. 2000’lerden sonra “Erciyes Master Planı” ile var olan kayak merkezinin genişletilerek yenilenmesi ve Avrupa standartlarına getirilmesiyle, Kayseri iddialı bir uluslararası kış sporları destinasyonu haline gelmiştir. Kayseri, çok sayıdaki özel ve resmi sağlık kuruluşuyla, aynı zamanda sağlık turizmi potansiyeli de oldukça yüksek ve bu alanda giderek gelişen bir ildir. Yurtdışından doğrudan uçak seferlerinin bulunması ve kaliteli sağlık hizmetlerinin ya da tedavilerin uygun fiyatlarla gerçekleştirilmesi, bu konudaki talebi de giderek arttırmaktadır. Yerel mutfağa ait pastırma, sucuk, mantı, yağlama ve benzeri çok sayıdaki coğrafi işaretli ürünüyle gastronomi turizmi alanında da iddialı olan Kayseri ilinin, köklü bir tarihe sahip olduğu ve somut kültürel miras açısından da zengin olduğu ifade edilebilir. Hitit, Asur, Roma, Bizans ve özelikle de çok sayıdaki Selçuklu ve Osmanlı dönemi eseriyle, Kayseri ili Anadolu tarihinin küçük bir alana toplanmış bir özeti niteliğindedir.

Son yıllarda kış ve sağlık turizmi alanındaki gelişmeler umut verici olsa da ildeki kültür turizmi için aynı şeyleri söylemek için henüz çok erken. Kayseri’de kültür turizmine yönelik en önemli gelişme, 2012 yılında başlatılan “Kayseri Kültür Yolu” projesidir. Proje kapsamında tarihi Kayseri Mahallesi oluşturulmuş ve şehir merkezindeki birçok tarihi bina restore edilerek müze, kütüphane veya farklı şekillerde işlevlendirilmiş ve ziyarete açılmıştır. Bununla birlikte bir yürüyüş rotası oluşturularak şehir merkezinde yer alan tarihi eserlerin yürüyerek görülebileceği bir rota (güzergâh) meydana getirilmiştir. Bütün bu gelişmelere rağmen, günümüzde Kayseri ili, kültür turizmi bakımından Kapadokya destinasyonunun gölgesinde kalmakta ve kültürel amaçlı seyahat eden turistlerce yeterli ilgiyi görememektedir.

Bu bilgilerden hareketle, bu araştırmanın temel amacı, literatür taramasına ve uzman kişi görüşlerine dayanarak, Kayseri ili sınırları içerisinde bulunan en önemli, kültürel ve doğal çekiciliklerin tespit edilmesi ve yerli ve yabancı turist pazarlarına yönelik alternatifli bir kültür turu programının önerilmesidir. Araştırma, keşfedici yaklaşım benimsenerek tasarlanmış ve öncelikle literatür taraması ile en çok ilgi gören veya görebilecek çekicilikler tespit edilmiştir. Bu çekicilikler arasından hangilerinin tur programına dahil edilebileceği ve hangi sırayla gezilmesi gerektiği konusunda turist rehberi, seyahat acentası yöneticisi ve turizm akademisyenleri olan uzman kişilere danışılarak bir tur programı oluşturulmuştur. Bu araştırmanın ve önerilen tur programının Kayseri ilinin bir kültür turizmi destinasyonu olarak pazarlanmasında sektör temsilcilerine olduğu kadar, bu konudaki literatüre de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.