Kapadokya’yı Ziyaret Eden Turistlerin Ziyaret Motivasyonları ve Tatmin Düzeyleri


Creative Commons License

Çakıcı A. C., Yıldız E.

5. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 23 April 2016, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gazimagusa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.1
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Konu Alanı: Doğaya ve kültüre dayalı özel ilgi turizmi türleri (Doğal ve Kültürel Miras Turizmi)

Amacı: Kapadokya’yı ziyaret eden yabancı turistlerin ziyaret motivasyonlarını belirlemek ve ziyaret

motivasyonları ile tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin derecesini tespit etmektir.

Araştırma Yöntemi: İlgili alan yazın taramasıyla geliştirilen anket, kolayda örnekleme tekniği ile

01.01.2016 - 31.03.2016 tarihleri arasında anketörler ve rehberler tarafından yüz yüze uygulanmıştır.

Tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, faktör analizi ve regresyon analizinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Kapadokya çekicilikleri çerçevesinde; bölgenin dini özellikleri, tarihi geçmişi ve Peri Bacaları

turistlerin destinasyon seçiminde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Kişisel motivasyonlar kapsamında,

kendilerini oraya ait hissetme ve rahatlama hissini yaşama motivasyonlarının itici güçler olduğu sonucuna

ulaşılmıştır. Turistlerin genel anlamda hoşnut kaldıkları (ortalama, 4,19), tavsiye niyetine sahip oldukları,

fırsat bulurlarsa da tekrar gelme niyetinde oldukları söylenebilir. Hangi motivasyonların ziyaret tatminini

açıklamada daha etkili olduğunu anlamak için yapılan adımsal regresyon analizi, önemli bir bulgu

sağlamıştır. Buna göre, duygusal ilgilenim, rahatlama isteği, dini özellikler ve biraz eğlence isteği ziyaret

tatmini üzerinde en etkili olanlardır.

Sonuç ve Öneriler: Kapadokya'nın tanıtımında hem itici hem de çekici faktörlere ağırlık verilmesi gerektiği

ortaya çıkmaktadır. Kapadokya'nın tanıtımı yapılırken sadece dini özellikler değil, eğlence, rahatlama

olanakları ve turistlerin Kapadokya ile duygusal bir bağ kurabilmelerine dönük mesajlar da iletilmelidir.

Araştırmanın sınırları: Araştırma, Nevşehir ili sınırları içerisinde kalan Kapadokya bölgesini ziyaret eden

yabancı turistler ile sınırlandırılmıştır.

Pratik kapsamı ve sosyal etkileri: Kuramsal ve alan yazına yapması muhtemel katkılar ve destinasyon

yönetimine yönelik çıktılar olarak iki boyutta ele almak olasıdır. Ayrıca, çalışmadan il turizm paydaşları,

akademisyenler, doğa ve kültür turistleri yararlanabilir.

Orijinalliği/değeri: Bugüne kadar turistlerin Kapadokya’yı ziyaret nedenleri ve bu nedenlerle turist

memnuniyeti arasında bir ilişkinin olup-olmadığı konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle

araştırmaya belli düzeyde de olsa özgünlük katmaktadır. Ayrıca, çalışma, yabancı turistlerin motivasyonları

ve tatmin düzeylerinin daha iyi anlaşılması destinasyonun sürdürülebilirlik kuralları ihlal ve ihmal

edilmeden nasıl daha iyi yönetilebileceği konusunda, yöneticilere pratik ipuçları sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Seyahat Motivasyonları, Turist Tatmini, Kapadokya