THE IMPORTANCE OF PREEMPTIVE ANALGESIA IN GYNECOLOGICAL SURGERY


Maraş G. , Kaplan Ö.

CUKUROVA 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 5 - 06 March 2021, vol.1, pp.289-290

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.289-290

Abstract

JİNEKOLOJİK CERRAHİDE PREEMPTİF ANALJEZİNİN ÖNEMİ THE IMPORTANCE OF PREEMPTIVE ANALGESIA IN GYNECOLOGICAL SURGERY 

ÖZET

Jinekolojik operasyon geçiren hastaların %80-85’i postoperatifsüreçte ağrı deneyimlemektedir. Postoperatif cerrahi ağrının, hastaların fizyolojik ve psikolojik refahı üzerinde değişikliklere yol açarak hasta sonuçlarını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Günümüzde jinekolojik cerrahi uygulanan hastaların ağrı yönetiminde kanıta dayalı farmakolojik ve non-farmakolojik birçok yöntem kullanılmaktadır. Farmakolojik tedavilerden analjezikler ve hasta kontrollü analjezi yöntemleri intraoperatif ve postoperatif süreçte sıklıkla kullanılmaktadır. Amaç hastaların akut ağrı ve semptomlarını en kısa sürede azaltarak erken mobilizasyon ve erken oral alım ile hızlı fonksiyonel iyileşme sağlamaktır. Postoperatif şiddetli akut ağrının yönetiminde kullanılan farmakolojik ajanlardan asetaminofen ve non-steroid antiinflamatuar ilaçların yetersiz olduğu durumlarda sıklıkla opioidler tercih edilmektedir. Opioid ajanlar ağrı yönetiminde etkili olmalarına rağmen ciddi yan etkileri de bulunmaktadır. Opioidlerin solunum depresyonu, kardiyak arrest, myokard depresyonu, vagal uyarı, bulantı-kusma, intestinal motilitede azalma, konstipasyon, idrar retansiyonu, histamin salınımında artma ve sempatik tonüste azalma gibi hemodinamik, solunumsal, genitoüriner ve gastrointestinal yan etkileri ile hem hasta hem de sağlık çalışanları karşı karşıya gelmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, akut ağrıya bağlı gelişen stres yanıtın engellenmesinde analjezinin preoperatif dönemden başlayarak kontrol altına alınmasında ve opioid kullanımının azaltılmasında preempitif analjezinin kullanımının etkili olduğu belirlenmiştir. Preemptif analjezi cerrahi işlemden önce başlatılan periferden kaynaklanan ağrılı uyaran ile santral hipersensitizasyonun oluşması engelleyen bir tedavi yöntemidir. Non-steroid antiinflamatuar, asetaminofen ve asetilsalisilik asit gibi farmakolojik ajanlar preemptif analjezi yönteminde kullanılabilmektedir. Sonuç olarak jinekoloik cerrahi geçiren hastalarda preemptif analjezinin preoperatif dönemde başlanarak uygulanması ağrı skorunu ve opioid ilaç gereksinimlerini azaltmada etkili olacaktır. Böylece perioperatif ağrı kontrolünün sağlanması ile hastaların erken ambulasyonuna, beslenmesine, hızlı fonksiyonel iyileşmesine ve postoperatif sürecini daha rahat geçirmesine katkıda bulunacaktır. Anahtar Kelimeler: Jinekolojik Cerrahi, Preemptif Analjezi, Postoperatif Ağrı