Avrupa Birliği ve Türkiye’de Organik Kırmızı Et Üretimi ve Fiyatları


Creative Commons License

KOYUBENBE N., KONCA Y.

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, vol.2, no.1, pp.985-994

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.985-994
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is examined that overall perspective, production and marketing prices of organic red meat in Turkey and European Union (EU). In developed countries as organic vegetable production has been improved also organic animal production started to improve. Recently, especially, in the USA, Canada, Austria, Denmark and Germany organic animal production has been transited. In the USA, organic meat production based on much more poultry and cattle production, and their ratio is approximately 64 % in the total meat production. In the USA, organic meat and meat products market share is about 40 million US dollars. Among the EU countries, organic cattle production ratio to total cattle production is in the Austria 17.7%, in Republic of Czech 11% and Latonia 10.5%. In organic sheep production, first country is Estonia (47.3%) second Litvania (27.0%) and third Slovenia (26.0%). The ratio of organic swine production in the EU countries is low and its share for each country less than 1%. In Turkey, organic animal production is new and in general honey bee product. In 2009, total meat production is 411594 tons while organic meat production is only 6252 tons. Namely, organic meat production:total meat production rate is only 1.52%. In Turkey, according to number of animal used in organic red meat production is sheep but quantity of organic red meat obtained from cattle. Prices received by producers of organic meat in the EU have shown a steady increase from 2002 to 2007 years. The organic meat retailer prices 16 to 65 % are higher than conventional meat retailer prices. In Turkey, organic cattle meat producers have 35% higher income than conventional cattle meat producer. However, according to consumer prices, organic meat consumers paid about three times much more cost than those of conventional meat cost. Consequently, in Turkey, organic red meat production: total meat production ratio is low (1.52%) and in the EU this ratio for cattle is 17.7% and for sheep is 47.3%. When compared to organic and non-organic retailer meat prices and received by farmers, producer prices should be improved both in the EU and Turkey.

Bu çalışmada Avrupa Birliği (AB)’nde ve Türkiye’de organik kırmızı et üretimi ve fiyatları ile ilgili gelişmeleri incelemek amaçlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde bitkisel ürünlerde olduğu gibi, hayvancılıkta da organik üretim süreci başlamıştır. Günümüzde özellikle ABD, Kanada, Avusturya, Danimarka ve Almanya gibi ülkelerde organik hayvancılığa önemli ölçüde geçilmiştir. ABD'de organik et üretimi tavukçuluk ve sığırcılıkta yoğunlaşmış olup, bu oran toplam et üretiminin %64'ü dolayındadır. ABD'de organik et ve et ürünlerinin pazar payı 40 milyon dolar seviyelerindedir. AB ülkelerinden, Avusturya'da organik olarak yetiştirilen sığır oranı %17.7 iken, bunu %11.0 ile Çek Cumhuriyeti ve %10.5 ile Letonya'nın izlediği görülmektedir. Organik koyun yetiştiriciliğinde ilk sırayı Estonya (%47.3) alırken, bunu Litvanya (%27) ve Slovenya (%26) izlemektedir. Organik olarak yetiştirilen domuzun oranı ise, üye ülkelerin çoğunda % 1’den azdır. Türkiye’de hayvancılık alanında organik üretim oldukça yenidir ve genellikle arı ürünlerindedir. 2009 yılında toplam kırmızı et üretimi 411 594 ton iken organik kırmızı et üretimi sadece 6 252 tondur. Yani organik olarak üretilen kırmızı et, toplam et üretiminin %1.52’sini oluşturmaktadır. Türkiye’de organik kırmızı et üretiminde hayvan sayısı açısından koyun, et üretimi açısından sığır önem arz etmektedir. AB’nde organik ette üretici eline geçen fiyatlar 2002-2007 yılları arasında istikrarlı bir artış göstermiştir. AB’nde organik perakende et fiyatları, konvansiyonel et fiyatının %16 ila  %65’i kadar daha yüksektir. Türkiye’de organik sığır eti üreten çiftçilerin eline geçen fiyat, konvansiyonel sığır eti üreten çiftçilerin eline geçen fiyattan %35 daha yüksektir. Ancak, tüketici fiyatları incelendiğinde, organik kırmızı et tüketici fiyatlarının, konvansiyonel tüketici fiyatlarının yaklaşık üç katı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, Türkiye’de organik kırmızı et üretiminin toplam kırmızı et üretimi içindeki payı düşük (%1.52 ) iken, AB’de sığırın payı %17.7, koyunun payı %47.3’tür. Organik ve organik olmayan et arasında, perakende düzeyindeki fiyat farklılıkları ile çiftçi eline geçen fiyat farklılıkları karşılaştırıldığında, üretici fiyatlarının hem AB’nde hem de Türkiye’de iyileştirmesi gerekli olduğu söylenebilir.