Türk Eğitim Sistemindeki Uygulamalara Yönelik Öğretmen Görüşleri


Creative Commons License

Gözler A. , Koç K.

ERCIYES JOURNAL OF EDUCATION (EJE), vol.5, no.1, pp.1-22, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.32433/eje.892606
  • Title of Journal : ERCIYES JOURNAL OF EDUCATION (EJE)
  • Page Numbers: pp.1-22

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türk eğitim sisteminde uygulanan bazı uygulamaların öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesini yapmaktır. Bu genel amaca bağlı olarak örgün öğretim kademelerinde ve öğretmen yetiştirme sürecinde yer alan uygulamalardan kaldırılması gerekenler ile getirilmesi istenen uygulamalar öğretmenlere sorulmuştur. Araştırma nitel araştırma yöntemiyle çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak dört soruluk açık uçlu anket uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Kayseri ilinde görev yapan öğretmenler içinden amaçlı örneklem seçimi ile belirlenen 96 öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplar betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmada veriler 2019-20 eğitim öğretim yılının güz döneminde seminer çalışmaları haftasında toplanmıştır. Milli eğitimde kaldırılması gereken uygulamalara yönelik görüşler incelendiğinde Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulaması, Nöbet zorunluluğu, 4+4+4 uygulaması ve öğretmenliğe alımda mülakat uygulamasının kaldırılması gerektiğini belirmişlerdir. Millî eğitime getirilmesine yönelik görüşler ise uygulamalı seminer çalışmaları, her okula özel eğitim sınıfı uygulaması, seminer haftalarının öğretmenlere de tatil yapılması, idareci alımında liyakat ve maaş artışı olarak sıralanmıştır. Öğretmenlerin öğretmen yetiştirme sürecinde kaldırılmasını istedikleri uygulamalar ise formasyon eğitimi, ataması olmayan bölümlerin kapanması-kısıtlanması ve gereksiz ve meslekte katkı sağlamayacak dersler olarak ön plana çıkmıştır. Öğretmenlerin öğretmen yetiştirme sürecine getirilmesini istedikleri görüşleri ise uygulamalı derslerin artması, özel eğitim ile ilgili öğretmenlik uygulaması, akademisyenlere becayiş ve tayin hakkı, akademisyen alımında öğretmenlik yapmış olma şartı, eğitim fakültesine öğrenci alımına mülakat sistemi ve akademisyenlere maaş desteği olmuştur. Bu sonuçlara bağlantılı olarak öneriler geliştirilmiştir.
Türk Eğitim Sistemi, Öğretmen, Öğretmen yetiştirme