Çocuklar için Çok Amaçlı Sürdürülebilir Yemek Planı


Creative Commons License

Özmen M., Öztürk D., Şeker Ş. S., Öztürk S., Amaratlı Ö.

11. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), 2 - 03 May 2023, pp.147-148

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.147-148
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’deki kaynakların bilinçsiz kullanılmasından dolayı ülkedeki karbon ayak izi ve su ayak izi her geçen yıl artış göstermektedir. Bu artışın önüne geçilebilmesi için tüketicilerin bilinçlendirilmesi asıl hedef olmalıdır. Bilinçlendirmenin küçük yaşta başlaması toplumun geleceği için önem arz etmektedir. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocukların günlük almaları gereken besin değerleri ve bu besin değerlerinin üretiminden, taşınmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan karbon ayak izi, su ayak izi göz önüne alınarak hazır ve sürdürülebilir menüler oluşturulmuştur. Oluşturulan menüler hem çocukların gelişiminin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesini hem de yiyecek tüketiminden kaynaklı karbon ayak izi ve su ayak izinin çevre üzerindeki etkilerinin minimuma indirilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada, 6-14 yaş aralığındaki çocukların matematiksel model çerçevesinde geliştirilen uygulama içerisinde, motivasyon arttırıcı araçlar da kullanılarak bilinçlendirilmesi ve bu bilincin toplum kültürüne işlenmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın amacı çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak gelişmesidir. Bu bilinçlendirmenin ve tasarrufun ülkedeki kültürün bir parçası haline dönüşmesi, gelecekte ortaya çıkabilecek ağır sonuçların çevresel faktörler üzerindeki olumsuz etkilerinin erkenden önüne geçilebilmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Karbon Ayak İzi, Su Ayak İzi, Sürdürülebilirlik