An Essay of Association VAT to Income Tax for Turkey: Revenue Based Taxation


Değirmendereli A., Ağaya S.

Vergi Dünyası Dergisi, no.455, pp.13-23, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Vergi Dünyası Dergisi
  • Page Numbers: pp.13-23

Abstract

29.03.2018 tarihinde Katma Değer Vergisinin uygulanma şekline yönelik önemli bir değişiklik yapılmış ve hasılat esaslı vergilendirme adı ile anılan yeni bir sistem uygulamaya girmiştir. Mevcut sisteme göre oldukça farklı noktaları olan yeni sitemin Cumhurbaşkanınca belirlenen sektörler tarafından uygulanabileceği, Katma değer Vergisi Kanunu’nun 38 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda 07.02.2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 718 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile hasılat esaslı vergilendirme sistemini uygulayacak olan sektör belirlenmiştir. Çalışma kapsamında hasılat esaslı KDV uygulaması, mevcut sistem ile yeni sistemin karşılaştırılması ve konuya yönelik eleştirilerimiz yer almaktadır.