Anaçları karpuzda makro ve mikro besin element içeriklerine ve azot kullanım etkinliğine etkileri


YETİŞİR H. , Sarı N.

9. Ulusal Sebze tarımı Sempozyumu, Konya, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2012, cilt.1, sa.1, ss.343-0

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.343-0

Özet

Bu çalışmada, anaçaların bitki besin elementi alımına etkilerini araştırmak için Crimson Tide karpuz  [Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum and Nakai] çeşidi 4 farklı su kabağı (Lagenaria siceraria) anacı (Birecik, Skopje, Emphasis, 216 and FRGold)   üzerine aşılanmıştır. Bitkiler hava sıcaklığı karpuz için uygun (22-25 oC) oluncaya kadar alçak tünel altında yetiştirilmiştir. Bitkiler 18 kg N/da, 20 kg P2O5/da ve 18 kg K2O/da olacak şekilde gübrelenmiştir. Fosforlu gübrenin tamamı taban gübresi olarak verilirken, azotlu ve potasyumlu gübreler üçe bölünerek verilmiştir. İlk 1/31lük kısım taban gübresi olarak, diğer kısımlar ise dikimden 20 ve 40 gün sonra verilmiştir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Bitkiler 2.0 x 0.5 m aralıklar ile dikilmiş ve damla sulama ile sulanmıştır. Yaprak analizleri için tam gelişmiş 7. ve 8. yapraklar alınmıştır. N ve Ca içeriklerinde önemli farklılıklar bulunmazken, K, P ve Mg içerikleri anaca bağlı olarak farklılık göstermiştir.  Bütün aşılı bitkiler daha yüksek Fe konsantrasyonuna sahip olmuşlardır. Bakır ve Zn içerikleri de anaca bağlı olarak farklılık göstermiştir. Aşılı bitkilerin N kullanım etkinliği daha yüksek bulunmuştur. Anaçlar bitki besin alımını ve toplam verimi arttırmıştır. 

In this study, the watermelon [Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum and Nakai] cultivar Crimson Tide was grafted onto one Lagenaria siceraria landrace (Birecik) and three hybrids (Skopje, Emphasis, 216 and FRGold).  Ungrafted Crimson Tide watermelon cultivar was used as the control. The plants were grown under low tunnel conditions until the outdoor temperature was suitable (22-25 oC) for watermelon growth. Plants were fertilized with 180 kg N/ha, 200 kg P2O5/ha and 180 kg K2O/ha. Any micro nutrient was not applied. Total P was applied before transplanting to the field. Nitrogen and K2O were divided into three equal portions. The first portion was applied before transplanting to the field, the second 20 days after transplanting and the third 40 days after transplanting in the field. The experimental design was a completely randomized block design. Each treatment was replicated four times with 15 plants in each replicate. Plants were grown with 2.0 x 0.5 m spacing. Plants were irrigated with drip irrigation. Fully developed 7th or 8th leaves from shoot tip were sampled for macro and micro nutrient analysis. There was no significant difference between grafted and ungrafted control plants in N and Ca concentration but K, P and Mg concentration showed significant difference based on rootstocks. All grafted plants had higher Fe concentration in leaf than control plants. Cu and Zn concentration significantly altered based on rootstock. Grafted plants had higher nitrogen use efficiency (ton yield/kg N) than control plants. Rootstocks used in this study promoted plant nutrition uptake and total yield.