LEVELS OF PARAOXONASE AND SERUM LIPID PARAMETERS IN PATIENTS WITH NOISE-INDUCED HEARING LOSS


Gök Ü., CANATAN H. , Gülcü F., halifeoğlu İ., Gürsu M.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, vol.19, no.4, pp.257-261, 2005 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 4
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.257-261

Abstract

To evaluate the relationship between noise induced hearing loss (NIHL) and levels of high density lipoprotein-cholesterol (HDL), low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) and Paraoxonase (PON1) activity in patients with NIHL compared to normal subjects.

Thirty two patients with NIHL were recruited in the study. 30 subjects with normal hearing were included in the control group. Pure tone audiometry was applied to all patients and controls. Blood samples were obtained from all subjects to determine levels of HDL-C, LDL-C and PON1.

PON1 activity and HDL-C levels were found to be significantly lower while the level of LDL-C was significantly higher in the patients with NIHL compared to healthy controls (p<0.05). In the study group the hearing loss was starting at 4000 Hz and reached to maximum at 6000 Hz.

Present findings suggest that atherosclerosis at microlevels begin in cochlear artery. In this respect, decreasing in cochlear arterial perfussion may cause sensorineural hearing loss. Low levels of PON1 activity and HDL-Cand high levels of LDL-C may aggravate the noise induced hearing loss.

Gürültüye bağlı işitme kaybı bulunan hastalar ile sağlıklı bireyler arasında yüksek dansiteli, düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol (LDL-K) ve paraoksanaz (PON1) aktivitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.

Gürültüye bağlı işitme kaybı bulunan 32 hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu ise sağlıklı 30 bireyden oluşturuldu. Tüm hasta ve sağlıklı bireylere pür ton odiyometri yapıldı. HDL-K, LDL-K ve paraoksanaz seviyelerinin tespiti için tüm bireylerden kan örnekleri alındı. Bulgular: Sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığı zaman gürültüye bağlı işitme kaybı bulunan hastalarda LDL-K seviyesi anlamlı olarak yüksek iken HDL-K seviyeleri ve PON1 aktivitesi anlamlı olarak düşük bulunmuştur(p<0.05 ). Çalışma grubundaki işitme kaybı 4000 Hz’de başlamakta ve 6000 Hz’de maksimum seviyeye ulaşmıştır.

Mevcut bulgular aterosklerozun kohlear arterde mikroseviyelerde başladığını göstermektedir. Bu nedenle kohlear arter perfüzyonunda azalma sensorinöral işitme kaybına neden olmaktadır. Düşük seviyelerde PON1 aktivitesi ve HDL-K seviyesi ile yüksek LDL-K seviyesi gürültüye bağlı işitme kaybını arttırabilir.