Preeklampsi tanısı ile hastanede yatan gebelere uygulanan el masajının arteriyel kan basıncı, nabız, solunum ve fetal kalp hızına etkisi


Çetin Ö., BAŞER M.

I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 23 - 24 Mart 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri