RESİMSEL ANLATIMDA YAZI KULLANIMI


Aybay C. , Akengin G.

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.9, no.76, pp.1879-1889, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 76
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.7816/idil-09-76-10
  • Title of Journal : İdil Sanat ve Dil Dergisi
  • Page Numbers: pp.1879-1889

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yazının plastik sanatların resim alanında kullanım ve konumlandırılış nedenlerini gstergebilimsel çözümleme yaparak analiz etmektir. Dolayısıyla resimsel anlatımlarda yazının hangi amaçlarla kullanıldığı literatür tarama tekniklerinden faydalanılarak araştırılmış ve birkaç sanatçı üzerinden detaylandırılarak farklı kullanım yöntemleri üzerinden örneklenmiştir. Araştırma süresince nitel araştırma yönteminden yararlanılmış, literatr taraması ile birlikte bu alanda yapılmış araştırma örnekleri de incelenerek resimlerinde yazı kullanan sanatçıların eserleri incelenmiştir. Araştırma; resimde yazı kullanımının günümüz yüzyılında Türkiye’deki durumunu ortaya koyabilmek adına önemli olup, Bu önem doğrultusunda eserlerinde yazıyı kullanan Çağdaş Türk Resim Sanatçıları ve eserleri ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın evrenini Çağdaş Türk Resim Sanatı oluştururken, rneklem olarak çalışmalarında resim ve yazıyı bir arada kullanan; Aylin Beyoğlu, Bedri Baykam, Gültekin Akengin, Kayıhan Keskinok, Özdemir Altan, Rauf Tuncer ve Seyit Mehmet Buçukoğlu’nun çalışmaları seçilmitir. Şüphesiz ki eserlerinde yazıyı kullanan pek çok sanatçıya bu araştırmada yer verilebilirdi. Ancak burada temel amaç eserlerinde yazıyı kullanan sanatçıların tam bir listesini oluşturmak değil; yazının günümüz Türk resim sanatı içerisindeki varlığını ve kullanım amaçlarını ortaya çıkarmaktır.Bu araştırmanın amacı, yazının plastik sanatların resim alanında kullanım ve konumlandırılış nedenlerini gstergebilimsel çözümleme yaparak analiz etmektir. Dolayısıyla resimsel anlatımlarda yazının hangi amaçlarla kullanıldığı literatür tarama tekniklerinden faydalanılarak araştırılmış ve birkaç sanatçı üzerinden detaylandırılarak farklı kullanım yöntemleri üzerinden örneklenmiştir. Araştırma süresince nitel araştırma yönteminden yararlanılmış, literatr taraması ile birlikte bu alanda yapılmış araştırma örnekleri de incelenerek resimlerinde yazı kullanan sanatçıların eserleri incelenmiştir. Araştırma; resimde yazı kullanımının günümüz yüzyılında Türkiye’deki durumunu ortaya koyabilmek adına önemli olup, Bu önem doğrultusunda eserlerinde yazıyı kullanan Çağdaş Türk Resim Sanatçıları ve eserleri ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın evrenini Çağdaş Türk Resim Sanatı oluştururken, rneklem olarak çalışmalarında resim ve yazıyı bir arada kullanan; Aylin Beyoğlu, Bedri Baykam, Gültekin Akengin, Kayıhan Keskinok, Özdemir Altan, Rauf Tuncer ve Seyit Mehmet Buçukoğlu’nun çalışmaları seçilmitir. Şüphesiz ki eserlerinde yazıyı kullanan pek çok sanatçıya bu araştırmada yer verilebilirdi. Ancak burada temel amaç eserlerinde yazıyı kullanan sanatçıların tam bir listesini oluşturmak değil; yazının günümüz Türk resim sanatı içerisindeki varlığını ve kullanım amaçlarını ortaya çıkarmaktır.