Kafa travmasına bağlı olarak gelişen hipotalamik hipofizer nöroendokrindeğişikliklerin fare modeli ile incelenmesi


YÜCEL D., TANRIVERDİ F. , BİLGEN M., CANATAN H. , Fahrettin K.

12. Sinirbilim Kongresi, Turkey, 28 - 31 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey