Evaluation of efficiency parameters of phosphorous-solubilizing and N-fixing bacteria inoculations in wheat (Triticum aestivum L.)


Creative Commons License

Bulut S.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.37, ss.734-743, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 37 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2013
  • Doi Numarası: 10.3906/tar-1301-112
  • Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY
  • Sayfa Sayıları: ss.734-743

Özet

Kimyasal gübreler bitkisel üretim artışında önemli rol oynamış olmakla birlikte, aşırı kullanım toprak verimliliğinde azalma ve çevresel bozulmalara neden olmuştur. Ayarıca kimyasal gübrelerin, teorik olarak en yüksek düzeyde kullanımına ulaşılmış olmasının ötesinde, daha fazla verim artışı sağlaması da söz konusu değildir. Sürdürülebilir tarımda, biyolojik gübrelemenin önemi ve kimyasal gübrelemenin yüksek maliyet ve çevreye verdiği zararlar birlikte düşünüldüğünde biyolojik alternatiflerin kaçınılmaz olduğu aşikârdır. Organik tarımda biyolojik nitrojen fiksasyonunun önemli bir alternatif olduğu gerçeğinden yola çıkılarak fosfor çözücü ve azot fiske edici bakterilerin yalnız, ikili ve üçlü karışımlarının buğdayın etkinlik parametrelerine etkisini belirlemek üzere yapılan bu araştırmada üçlü bakteri aşılama (73 + 82 + M3) etkinlik parametreleri yönünden kimyasal gübrelemeye yakın sonuçlar vermiş ve kimyasal gübrelemenin %95.1’i kadar azot alım etkinliği, %94.1’i kadar azot translokasyon etkinliği, %85.9’u kadar azot kullanım etkinliği, %91.9’u kadar agronomik etkinlik ve %91.7’si kadar da su kullanım etkinliği sağlamış bunu azot fiske eden ikili bakteri karışımı izlemiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda organik buğday yetiştiriciliğinde besin alım ve kullanım etkinliği yönünden üçlü bakteri karışımının tavsiye edilebileceği söylenebilir.

Chemical fertilizers play a significant role in increasing plant production; however, they may have a negative impact on soil fertility and cause environmental degradation in cases of excessive use. In addition, the highest levels in chemical fertilizer use have already been reached, and further yield increases do not seem possible. Due to their negative impact on soils and the environment, alternatives to chemical fertilizers are needed. Today, biological alternatives are yielding promising outcomes. Biological nitrogen fixation may constitute a significant alternative in organic farming. Therefore, in the present study, the effects of single, dual, and triple combinations of phosphorus-solubilizing [Bacillus megaterium var. phosphaticum (M-13)] and nitrogen-fixing bacteria [Stenotrophomonas maltophilia (82) and Ralstonia pickettii (73)] treatments were compared with chemical fertilizer and control treatments with regard to wheat efficiency parameters. The efficiency parameters of the triple bacteria inoculation (73 + 82 + M-13) treatment were close to those of chemical fertilizers: up to 94.3% of the nitrogen uptake efficiency, 94.1% of the nitrogen translocation efficiency, 85.9% of the nitrogen use efficiency, 91.9% of the agronomic efficiency, and 91.7% of the water use efficiency of chemical fertilizers were reached. In terms of efficiency, the triple combination (73 + 82) was followed by the nitrogen-fixing dual bacteria treatment. Therefore, the triple bacteria combination may be recommended as an alternative fertilization method in organic wheat farming.