Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kayseri Koşullarına Adaptasyonu


Creative Commons License

BULUT S.

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.3, sa.12, ss.933-940, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 12
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.933-940

Özet

Bu çalışma, buğday araştırmalarının yetersiz olduğu Kayseri’de son yıllarda sayıları oldukça artan ekmeklik buğday çeşitlerinden yöreye uygun ve yüksek verimli olanların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, araştırmamızda ülkemizde yaygın olarak kullanılan 42 güncel ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. Araştırma, Latis deneme planına göre 3 tekrarlamalı olarak yürütmüştür. İncelenen tüm parametreler yönünden yıllar ve çeşitler arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Buğday çeşitlerinin tane dolum süresi 33.9-40.5 gün, bitki buyu 76.0-121.7 cm, m2’deki başak sayısı 292.5-645.8 adet, başaktaki tane sayısı 17.4-43.9 adet, 1000 tane ağırlığı 32.9-40.1 g, tane verimi 153.0-278.3 kg/da, hektolitre ağırlığı 72.8-78.4 kg ve protein oranı %9.08-14.37 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; Kayseri ve yöresi kıraç koşullarında yüksek verim ve kalite açısından Bezostaja-1, Gün 91, Bayraktar 2000, Dağdaş 94, Karahan 99, Tosunbey ve Nenehatun çeşitlerinin kullanılması tavsiye edilmiştir.