Preventing Cheek Biting with a Simple Oral Device: A Clinical Report


Creative Commons License

Albayrak H.

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases Journal Identity, vol.1, no.4, pp.219-222, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABS TRACT Cheek biting, (morsicatio buccarum) is a condition where a person has a chronic habit of biting the buccal mucosa of the cheek. Habitual cheek biting, is the interposition of cheek mucosa during contact of opposing teeth and can be considered a treatment challenge in the dental office. Prosthetic rehabilitation includes a prosthesis made of clear autopolymerized acrylic resin and clasps placed in the buccal vestibule and attached to the remaining teeth to provide support on the affected side. In this report, an intraoral prosthesis was fabricated to restore and improve oral function and reduce the incidence of cheek biting. The prosthesis successfully reduced the incidence of cheek biting. This report describes the procedure for making an intraoral device to improve patient oral function. Key Words: Cheek; mouth mucosa; self-injurious behavior

ÖZET Yanak ısırma (morsicatio buccarum), bir insanın kronik bir alışkanlık şeklinde yanağının bukkal mukozasını ısırması olarak tanımlanan bir durumdur. Kronik yanak ısırması, karşıt çenelerin kapanışı durumunda yanak mukozasının oklüzal tablaya sıkışmasıdır ve diş hekimliğinde karşımıza çıkabilecek önemli bir sorundur. Topuz kroşeler ve şeffaf otopolimerize akrilik yardımıyla, ağızdaki dişlerden destek alan ve ısırılan yanak bölgesine uzayan protezler bu problemin tedavisinde önemli bir alternatiftir. Bu çalışmada, olguya kronik yanak ısırmasını azaltmak ve bozulan oral konforu düzeltmek için yanak ısırma önleyici bir protez yapılmıştır. Yapılan protez başarılı bir şekilde yanak ısırma sıklığını azaltmıştır. Bu çalışmada oral fonksiyonu iyileştirmek için yapılan bu protezin yapılma prosedürleri tanımlanmıştır. Anah tar Ke li me ler: Yanak; ağız mukozası; kendi kendine zarar veren davranış