Development of a New Fixing Nail for Long Bone Fractures


SOYLAK M.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.363-369, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

İnsan vücudunda femur, tibia ve humerus isimleri ile adlandırılan büyük ve uzun kemikler bulunmaktadır. Bu kemikler bazı istenmeyen olaylar sonucu oluşan ani darbe etkileri ile kırılmakta ve tedavi süreçleri son derece riskli süreçler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu kemiklere ait kırılmalarda tedavinin en önemli bölümü kırık kemiklerin kaynama sağlanana kadar sabitlenmesidir. Kırık kemiklerin tedavi sürecinde sabitlenmesi konusunda bir çok sistem geliştirilmiştir. İnsan vücudunda bulunan büyük ve uzun kemiklerin tedavi süreci boyunca sabitlenmesi konusunda en önemli yöntem intramedüller kilitleme yöntemidir. Bu yöntemde kemik içi boşluğa yerleştirilen ve farklı noktalarında bulunan vida deliklerinden vidalama yapılarak kırık kemiklerin sabitlenmesini sağlayan bir çivi kullanılmaktadır. Bu yöntemle alakalı mevcut teknolojiler incelendiğinde bir çok olumsuzluklarla karşılaşıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında tamamen özgün ve yeni bir intramedüller kilitleme sistemi geliştirilmiş, 3 boyutlu modellemesi yapılmış, çalışma ilkeleri ve sağladığı kazanımlar açıklanmıştır.