İsimlendirme Hengâmesinde Bir İsim Savunması: Dîvân Edebiyâtı


Creative Commons License

DAĞLAR A.

HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], vol.2, no.5, pp.164-179, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This article is a name defense made on the edge of debates. The tradition of “divan literature” as with its commonly used name had been named with many other names; and meanwhile, people who had found other names valuable and used them mentioned the disadvantages of using this name. In the frame of this article, with the leading motive of having the name of divan literature being completed its process of becoming a term, the objections and oppositions brought forward regarding this name will be revealed to be unnecessary. Accordingly, within the civilization circle where this literary tradition is also included, what kind of a world the word “divan” represents and what kind of a notion it corresponds to will be considered around the notion that might be stated as “divan metaphor”. With reference to the idea that the general view generated around the subject supports the name of divan literature, it has been concluded that using this name denoting the field it refers to more explicitly compared to others will be more accurate.

Bu makâle, tartışmaların kenârında yapılan bir isim savunmasıdır. Yaygın kullanılan ismiyle “dîvân edebiyâtı” geleneği, başka birçok isimle isimlendirilmiş; bu arada, diğer isimleri değerli bulup kullananlar bu ismi kullanmanın sakıncalarını dile getirmişlerdir. Bu makâle çerçevesinde, dîvân edebiyâtı isminin terimleşme sürecini tamâmlamış olması temel gerekçesiyle, bu isim hakkında ileri sürülen sakıncalar ve yapılan itirâzların gereksiz olduğu ortaya konacaktır. Bu doğrultuda, bu edebî geleneğin de içerisinde yer aldığı medeniyet dâiresinde “dîvân” kelimesinin nasıl bir dünyâyı temsîl ettiği ve nasıl bir kavrama karşılık geldiği, “dîvân istiâresi” şeklinde ifâde edilebilecek olan kavramın etrâfında ele alınacaktır. Konu etrâfında ortaya çıkan genel manzaranın da dîvân edebiyâtı ismini desteklediği fikrinden hareketle, işâret ettiği sâhayı diğerlerine oranla daha belirgin bir şekilde gösteren bu ismi kullanmanın daha doğru olacağı sonucuna varılmıştır.