“Sağlık Harcamalarındaki Artış ve Temel Bakım Hizmetleri”


KILAVUZ E.

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010/2, Sayı: 29, ss.173-192., no.29, pp.173-192, 2010 (Peer-Reviewed Journal)