BOYA TERBİYE İŞLETMELERİNDE KULLANILAN TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER


BENLİ H., GÜNDÜZ E.

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In this study; dye finishing evaluate the handling characteristics of the hazardous chemicals used in business, the issues that need to be implemented in storage and training of workers in these operational issues have been investigated in detail. Dye-finishing department enterprises, is one of the most important branches of the textile industry. Dyed textile material is used in many areas, today. Harmful and hazardous chemicals often used in the dyeing process. This carcinogenic properties of some hazardous chemicals, some flammable, even explosive, and even demonstrate mutagenic properties. For example; explosives and oxidative bleaching agent hydrogen peroxide textile materials, such as sodium sulfide toxic, allergenic substances are widely used in dyeing and pretreatment like sodium hydroxide. In particular, long-term use can also be very serious work to eliminate the danger of these chemicals on employees in the paint shop, it is necessary to undergo periodic training of employees. Exports of textile products is one of the leading sectors of our country. There are a large number of employees. Therefore, these issues must be worked very serious.

Bu çalışmada; boya terbiye işletmelerinde kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin kullanım özelliklerinin araştırılması, depolamada uygulanması gereken hususlar ve bu işletmelerde çalışanların eğitilmesi konuları detaylı bir şekilde araştırılmıştır. Boya terbiye işletmeleri, tekstil sanayinin en önemli kollarından biridir. Günümüzde kullanılan birçok tekstil materyali boyanarak kullanılmaktadır. Boyama işlemlerinde genellikle zararlı ve tehlikeli kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu tehlikeli kimyasallar içinde bazıları kanserojen özellikte, bazıları parlayıcı, patlayıcı ve hatta mutajenik özellikler bile göstermektedirler. Örneğin; patlayıcı ve oksidatif bir madde olan hidrojen peroksit tekstil materyallerinin ağartılmasında, sodyum sülfür gibi toksik, sodyum hidroksit gibi alerjik maddeler boyama ve ön terbiye işlemlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle uzun süreli kullanımlar da boyahanelerdeki bu kimyasal maddelerin çalışanlar üzerindeki tehlikelerini ortadan kaldırmak için çok ciddi çalışmaların yapılması, çalışanların periyodik eğitimlerden geçirilmesi şarttır. Tekstil ürünleri ihracatının ülkemizde lokomotif sektörlerden biri olduğu düşünüldüğünde sektörde ki çalışan sayının yüksek olması alınacak tedbirlerin ne denli önemli olacağının da açık göstergesidir.