Chrysoptaphalmum montanum bitkisinin A 549 ve Hep G2 hücreleri üzerine sitotoksik etkileri


Akşit A., DOKUMACI A. H. , Çelik İ. , GÜRBÜZ P. , AYCAN M. B.

5. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2014, ss.75

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.75

Özet

Crystaphalmum montanum Bitkisinin A 549 ve Hep G2 Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkileri

Abdüssamed Akşit, Alim Hüseyin Dokumacı*, İsmail Çelik,

Perihan Gürbüz**, Mükerrem Betül Yerer-Aycan*

Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji A.B.D*, Farmakognozi A.B.D ** 38039 Kayseri Türkiye.

E-mail: eczbetul@yahoo.com

Giriş / Amaç

A 549 (insan akciğer kanser hücresi) ve Hep G2 ( insan karaciğer kanser hücresi) hücreleri üzerine Crystaphalmum montanum bitki ekstresinin sitotoksik etkisi olup olmadığı araştırıldı.

Materyal/ Metot

SRB deneyi

A 549 ve Hep G2 hücreleri ATCC den satın alındı. Hep G2 ve A549 hücreleri sırasıyla F12K- Kaighn Medium ve DMEM - Dulbecco's Modified Eagle Medium besi yerlerinde çoğaltıldı. Her iki besi yerine de fetal sığır serumu (FBS) , 100 U/ml penisilin ve 100 mg/ml streptomisin eklendi. Hücreler flaskda yaklaşık %80 doluluğa ulaştığında sayılarak 96 lık platelere ekildi. Yapışan hücrelere C. montanum  ekstresinden 5,10,50,100,250 µg/ml konsantrasyonda uygulandı ve  37 0C , % 5 COortam şartlarında 24 saat inkübe edildi. SRB metoduyla kontrole göre % canlılık olarak olarak hesaplandı

Xcelligence (Real-Time Cell Analyzer) analizi

Xcelligence hücre indeksini akım esasına göre hesaplayan ve gerçek zamanlı ölçüm yapan cihazdır. Hücreler 96 lık altın plate e ekildikten 24 saat sonra ilaç uygulaması yapıldı ve C. montanum ekstresi 5, 10, 50, 100, 250 µg/ml konsantrasyonda uygulandı, ekstrelerin hücre indeksine etkisi gerçek zamanlı ölçüldü.

Bulgular

SRB deneyi

Yüksek doz C. montanum ekstresi A 549 hücrelerinde %80 civarında; Hep G2 hücrelerinde %60 civarında canlılığı azaltmıştır.

Xcelligence sonuçları;

Metin Kutusu: Hep G2 hücreleri

Metin Kutusu: A 549 hücreleri 

Kontrol         5 µg/ml          10 µg/ml            50 µg/ml            100 µg/ml           250 µg/ml

Tartışma ve Sonuç

C. montanum yüksek dozu hücre canlılığını belirgin derecede düşürmüştür. Daha ileri çalışmalarla C. montanum ekstresinin kanser hücresine etki mekanizması araştırılabilir ve kanser tedavisinde alternatif belki de radikal tedavide yerini alabilir.