Evaluation of information providing quality of Turkish-language videos on YouTubeTM video platform related to orthodontics


Creative Commons License

Türker G., Öztürk T.

7tepe Klinik, vol.18, no.1, pp.54-59, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.5505/yeditepe.2022.20082
  • Journal Name: 7tepe Klinik
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.54-59
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study is to evaluate the reliability and accuracy of the informations in Turkish language presented on

the YouTubeTM video platform about orthodontics.

Materials and Methods: Videos containing the term "Orthodontics" was searched on the YouTubeTM video platform. The

most watched Turkish language videos in the video search

were determined and the quality of information provision of

these videos was evaluated. A total of 60 videos were watched and 36 videos were included in the study, considering

the exclusion criteria. The number of views, duration, time

passed from the upload date and the number of likes, dislikes

and comments of the videos were determined. Shapiro-Wilks

normality, Mann-Whitney U, Kruskall Wallis, Pearson Chi-Square and Fisher's Exact tests were used for statistical evaluation.

Results: The quality of information provision of the videos

was evaluated and it was determined that 23 videos were

insufficient and 13 videos were medium/good quality. It was

observed that there were statistically significant differences

between insufficient and medium/good quality videos in video duration, time after upload date and interaction index

(p <0.05). According to the video upload source, it was

determined that 11 videos were individual, 9 videos were

doctors and 15 videos were commercial, and statistically

significant differences were found in the number of views,

likes and dislikes and viewing rates (p <0.05).

Conclusion: The quality of information provided by the

videos about orthodontics in Turkish language on the

YouTubeTM video platform is generally insufficient. Patients and healthcare professionals should be aware of

the insufficiency of information on internet platforms such

as YouTubeTM.

Key words: Orthodontics, YouTube, internet research

Amaç: Bu çalışmanın amacı ortodonti ile ilgili YouTubeTM

video platformunda yer alan Türkçe dilindeki videolarda

sunulan bilgilerin güvenilirliğinin ve doğruluğunun

değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: YouTubeTM video platformunda yer alan

“Ortodonti” terimini içeren videolar aratılmıştır. Video aramasında en çok izlenen Türkçe dilindeki videolar belirlenmiş

ve bu videoların bilgi sağlama kalitesi değerlendirilmiştir.

Toplamda 60 video izlenmiş ve dahil edilmeme kriterleri göz

önünde bulundurularak 36 video çalışmaya dahil edilmiştir.

Videolara ait görüntülenme sayıları, süreleri, yüklenme tarihinden geçen zamanları, beğenilme, beğenilmeme ve yorum

sayıları belirlenmiştir. İstatistiksel değerlendirmede Shapiro-Wilks normalite, Mann-Whitney U, Kruskall Wallis, Pearson

Ki-Kare ve Fisher’s Exact testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Videoların bilgi sağlama kalitesi değerlendirilmiş

ve 23 videonun yetersiz, 13 videonun orta/iyi kalitede olduğu

belirlenmiştir. Yetersiz ve orta/iyi kalitedeki videolar arasında

video süresinde, yükleme tarihinden geçen zamanda ve etkileşim indeksinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu

görülmüştür (p<0,05). Video yükleme kaynağına göre 11 videonun bireysel, 9 videonun doktor ve 15 videonun ise ticari

kaynaklı olduğu belirlenmiş ve görüntülenme, beğenilme ve

beğenilmeme sayılarında, izlenme oranlarında istatistiksel

olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).

Sonuç: YouTubeTM video platformunda bulunan ortodonti ile

ilgili Türkçe dilindeki videoların bilgi sağlama kalitesi genel

olarak yetersizdir. YouTubeTM gibi internet platformlarında yer

alan bilgilerin yetersizliği konusunda hastalar ve sağlık profesyonelleri bilgi sahibi olmalıdır.

Anahtar kelimeler: Ortodonti, YouTube, İnternet araştırmaları