FRUIT CHARCATERISTICS AND SEED YIELD OF IN NAKED SEED PUMPKIN (CUCURBITA PEPO VAR. STYRICA) LINE


Aydın A., Yetişir H., Başak H., Çetin A. N.

hi Evran International Conference on Scientific Research, Kırşehir, Turkey, 30 November - 02 December 2021, vol.1, no.1, pp.347

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Kırşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.347
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract


Özet

Seleksiyon ıslah yöntemi ile geliştirilen 24 adet kabuksuz çerezlik kabak hattı Kırşehir koşullarında meyve özellikleri ve tohum verimi yönünden incelenmiştir. Bitki başına ortalama meyve sayısı en yüksek 22’nolu hatta (5.29 adet) elden edilirken, en yüksek ortalama meyve ağırlığı ise 24’nolu hatta (4.070 kg) elde edilmiştir. 24 hattın meyve boyu 14.00-46.33 cm arasında değişirken, meyve çapı ise 8.87- 19.75 cm arasında değişmektedir. Islah hatların meyve eti kalınlığı ortalaması 2.65 cm iken, tohum evi genişliği ortalaması ise 14.00 cm olarak bulunmuştur. Meyve başına elde edilen en yüksek tohum verimi sırasıyla 7 (57.64 g) ve 24 (56.25 g) nolu hatlardan elde edilmiştir. 1000 tane tohum ağırlığı ortalaması ise 121.56 g olarak tespit edilmiştir. Bitki başına ortalama tohum verimi en yüksek 22’nolu hatta elde edilirken, dekara verim ise yine aynı şekilde 22’ nolu hattan (116.34 kg) elde edilmiştir. Deneme sonucunda 3, 4, 7, 12 ve 22’nolu hatlar meyve ve tohum verimi yönünden öne çıkmıştır. Öne çıkan bu hatlar önümüzdeki yıllardaki ıslah çalışmalarında materyal olarak kullanılabilecektir.

ABSTRACT
Twenty-four naked seed pumpkin lines developed by selection breeding method were investigated in terms of fruit characteristics and seed yield in Kırşehir conditions. The highest average fruit number per plant was obtained from breeding line no. 22 (5.29 units), and the highest average fruit weight was obtained from breeding line no. 24 (4.070 kg). Fruit length of 24 breeding lines varies between 14.00-46.33 cm, while fruit diameter ranged from 8.87 to19.75 cm. While the average fruit flesh thickness of the lines was 2.65 cm, the average seed cavity width was found to be 14.00 cm. The highest seed yield per fruit was obtained from breeding lines 7 (57.64 gr) and 24 (56.25 gr),  respectively. The average 1000 seed weight of the lines was 121.56 g. While the average seed yield per plant was obtained from the breeding line no. 22, the yield per
decare was obtained from breeding line no. 22 (116.34 kg) in the same way. As a result of the experiment, breeding lines 3, 4, 7, 12, 22 were found to be promising for investigated parameters. These prominent breeding lines can be used as materials in the pumpkin breeding programs for naked seed.