Fermantation, Nutrional Attributes and Gas-Metane Production of Vetiver and Soybean Mixture Silages


Çiftçi B., Akçura S., Doran T., Okumuş O., Kaplan M., Kamalak A.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.295-300, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was conducted to investigate the effects of different vetiver (V) and soybean (S) mixtures on silage fermentation, nutritional attributes and gas-methane productions. Vetiver and soybean plants were mixed in five different ratios (100%V, 75%V+25%S, 50%V+50S, 25%V+75%S and 100%S). Effects of mixtures on investigated parameters were found to be significant (p≤0.01). Increasing dry matter, crude protein and crude oil ratios and decreasing acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent fiber (NDF) ratios were observed with increasing soybean ratios of silage mixtures. Increasing vetiver ratios decreased pH levels and increased gas-methane production, organic matter digestibility, crude ash and lactic acid ratios. Although vetiver is a grass species, it was not able to provide sufficient dry matter ratio and proper pH level for a well silage when mixed with soybean. Vetiver is generally grown for roots, thus above-ground parts should be ensilaged alone or new mixtures should be experimented with different plants. 

Çalışmanın amacı farklı oralarda karıştırılan Vetiver (V) ve soyanın (S) silaj fermentasyonu, besinsel özellikler ile gaz ve metan üretimi üzerine etkisini incelemektir. Bu amaçla Vetiver ve soya bitkileri beş farklı oranda (100V%, 75%V+25%25S, 50%V+50S, 25%V+75%S ve %100S) karıştırılmıştır. İncelenen tüm özellikler üzerine karışımın etkisi istatistiksel olarak çok önemli bulunmuştur (p≤0.01). Araştırma sonuçlarına göre, silaj karışımındaki soya miktarının artmasıyla kuru madde miktarı, ham protein ve ham yağ oranları artmış, asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) ve nötr deterjanda çözünmeyen lif (NDF) oranları azalmıştır. Vetiver oranının artması pH seviyesinde düşüş, gaz ve metan üretiminde, metabolik enerji ve organik madde sindirim derecesinde, ham külde, laktik asit oranlarında artış sağlamıştır. Ancak Vetiverin bir çim türü olmasına rağmen soya ile karışımda iyi bir silaj üretimi için yeterli kuru madde miktarına ve uygun pH seviyesine sahip olmadığı görülmüştür. Kökleri için yoğun yetiştirilen Vetiverin toprak üstü aksamının yalın silaj olarak değerlendirilmesi veya yeni bitkilerle karışımının yapılması gerekmektedir.