rGO/SnSbS Nanokompozitlerin Farklı Depolama Sıcaklığına Bağlı Elektriksel, Yapısal ve Yüzeysel Değerlendirmesi


TEZEL N. S., KARİPER A.

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, vol.14, no.2, pp.907-916, 2022 (Peer-Reviewed Journal)