Besi Dönemindeki Bıldırcınlarda Gilaburu (Viburnum opulus) Kullanımının Performans ve Karkas Özelliklerine Etkisi


KONCA Y. , KALİBER M. , Uzkülekçi H. H. , Sekmen A. E. , GÜLÜNÇ A., Uzunyol A.

IIX. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.24

  • Basıldığı Şehir: Şanlıurfa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.24

Özet

Gilaburu, Kayseri ve civarında yetiGtirilen ve böbrek taGı problemi olan insanlarda tedavi amacıyla suyu kullanılan çok yıllık bir bitkidir. Bu çalıGma, Japon bıldırcınlarında gilaburu (Viburnum opulus) suyu ve posası ilavesinin canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve karkas özellikleri üzerine etkisini saptamak amacıyla yapılmıGtır. ÇalıGmada, 5 günlük yaGta 96 adet karıGık cinsiyette bıldırcın 4 muamele grubuna ayrılarak 30 gün süreyle beslenmiGlerdir. Muamele grupları: 1) Kontrol grubu (K, temel rasyon, yeme ve suya ilave yok), 2) içme suyuna % 5 gilaburu suyu, 3) yeme %5 gilaburu posası ve 4) içme suyuna %5 gilaburu suyu ve yeme %5 gilaburu posası ilave edilmiGtir. Yem ve su ad libitum olarak sağlanmıGtır. Karkas ve iç organ özelliklerini belirlemek amacıyla her alt gruptan 2 adet diGi ve 2 adet erkek bıldırcın 35 günlük yaGta kesilmiGler ve karkas ve iç organ ağırlıkları belirlenmiGtir. AraGtırma sonuçları gilaburu suyu veya posasının bıldırcınların, canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma katsayısı, karkas randımanı ve iç organ oranları üzerine önemli bir etkisinin olmadığını ortaya çıkarmıGtır (P>0.05). Bununla birlikte bu çalıGma deneysel amaçlı olarak hayvanlarda gilaburunun etkinliğini belirlemek için yapılan ilk çalıGmadır, gilaburunun etkinliğinin tam olarak saptanabilmesi için yeni çalıGmalara gereksinim vardır.