İNTRAKRANİAL KİTLE TANISIYLA BAŞVURAN TÜMEFAKTİF MS OLGUSU


Amralıyev A., Yetkin M. F.

12. nöroimmünoloji sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 15 May 2022, pp.118

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.118
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

EP-20 İNTRAKRANİAL KİTLE TANSIYLA BAŞVURAN TÜMEFAKTİF MS OLGUSU MEHMET FATİH YETKİN , AYAZ AMRALİYEV ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Özet: Tümefaktif MS veya tümefaktif demiyelinizan lezyonların (TDL)  glial tümör, metastatik beyin tümörleri ya da  diğer MSS lezyonlarıyla benzer klinik, radyolojik ve histopatolojik özellikler taşıyabildiğinden ayırıcı tanısında güçlükler olabilmektedir. TDLnin patogenezi bilinmemektedir, ancak Fingolimod kullanımı, Fingolimod bırakma ve Natalizumab kullanımı ve TDL arasındaki ilişkiye otoimmüniteyi düşündürmektedir. Geniş, demiyelinizan lezyonlarla karakterize olan bu tablonun monofazik seyir gösterdiği veya sonradan tipik MSe dönüşebildiği bildirilmiştir. Klinik sunum, lezyonun büyüklüğü ve lokalizasyonundaki farklılıklar nedeniyle değişkendir. Bu olguda TDL tanısı alan bireyin ayırıcı tanı ve tedavi süreci sunulmuştur. Olgu: 42 yaşında erkek hastanın 2 hafta önce sol el ve bacakta güç kaybı gelişmiş ve güç kaybı giderek artmış. Bu şikayetlerle başka bir merkezde intrakranial kitle tanısı konulmuş. Yakınmaları artan hastanın ateşi de olması üzerine merkezimize başvurdu. Tarafımızca acilde değerlendirilen hastanın nörolojik muayenesinde; sol üst ekstremite plejik, sol alt ekstremitede kas gücü 2/5 saptandı. Derin tendon refleksleri solda canlı, sağda normoaktifti. Kranial mrg’de sağ frontoparietal bölgede TDL ile uyumlu görünüm izlendi. Toraks tomografisinde pnömonik infiltrasyonu olan hastaya antibiyotik tedavi ile birlikte pulse steroid tedavi başlandı. BOS’ta mikrolitrede 10 beyaz küre saptandı, IgG indeksi 0,77 saptandı. BOS oligoklonal bandlar izlendi. Hasta pulse steroid tedavi ve ardından uygulanan plazmaferez tedavilerinden fayda gördü, dimetil fumarat başlanması planlandı. Tartışma: TDL, merkezi sinir sistemi (CNS) neoplazmı veya diğer CNS lezyonlarından ayırt edilmesi zor olabilir nadir MS varyantlarından biridir. Optik nörit veya MS öyküsü olmayan hastalar ilk olarak TDL ile başvurabilirler. Ayrıntılı öykü, fizik muayene ve MRG görüntüleme, hastaları beyin biyopsisi ihtiyacından kurtarabilir