Asimetrik Sönümlü Kanallarda İki Atlamalı Çöz-ve-Aktar Röleli İletimin Servis-dışı Kalma Olasılığının Analizi


BİLİM M. , KAPUCU N. , DEVELİ İ.

Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO '2012), Bursa, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012, ss.346-349

  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.346-349

Özet

Bu çalışma, iki atlamalı çöz-ve-aktar röleli iletim modelinin asimetrik sönümlü kanallarda servis-dışı kalma olasılığını sunmaktadır. Ele alınan işbirlikli sistem, bir kaynak (S), bir röle (R) ve bir hedeften (D) oluşmaktadır. İncelenen asimetrik senaryoya göre, kaynak-röle ve röle-hedef arasında bulunan kanallar sırasıyla Rayleigh ve genelleştirilmiş Gamma sönümlenmesine sahiptir. İşbirlikli sistemin servis-dışı kalma olasılığı için analitik bir ifade türetilmiştir. Direk ve röleli iletimin servis-dışı kalma olasılığı için türetilen bu ifade kullanılarak nümerik sonuçlar verilmiştir.
This work presents the outage probability of two-hop decodeand- forward (DF) relaying in asymmetric fading channels. Cooperation system considered in this work consists of a source (S), a relay (R) and a destination (D). According to asymmetric scenario assumed here, source-relay and relaydestination links are subject to Rayleigh fading and generalized Gamma fading, respectively. An analytical expression is derived for the outage probability of considered cooperation model and some numerical results of the outage probability are presented for both direct transmission and DF relaying scheme by using the derived expression.