Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler


Creative Commons License

YÜCE A. A.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.1, pp.360-387, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.33433/maruhad.583736
  • Title of Journal : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.360-387

Abstract

The carrier is liable for the detriment caused by loss or damage in the period from acceptance of the goods to carriage until delivery or by exceeding the delivery time. There are general and special causes that are useful to liberate one’s responsibility. The carrier is exempt from liability, as far as the loss, the damage or the exceeding of the delivery time is based on extenuating circumstances, which the carrier could not avoid with the greatest care and the consequences of which he could not avert. The carrier shall be released peculiarly from his liability if the loss, damage or exceeding of the delivery period is based on to one of the following hazards: agreed or practice use of open or deck-based vehicles; insufficient packaging by the sender; handling, loading or unloading of the goods by the consignor or the consignee; natural quality of the product, which is particularly easy to damage, in particular by breakage, rust, internal spoilage, dehydration, leakage, normal loss results; insufficient marking of the consignments by the consignor; carriage of living animals.

Taşıyıcı eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içerisinde eşyanın uğrayacağı zıya, hasar veya teslimdeki gecikmeden sorumludur. Bu sorumluluktan kurtulmada genel ve özel sebepler bulunmaktadır. Sorumluluktan kurtulmada genel sebebe göre, zıya, hasar ve gecikme, taşıyıcının en yüksek özeni göstermesine rağmen kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği sebeplerden meydana gelmişse, taşıyıcı sorumluluktan kurtulur. Sorumluluktan kurtulmada özel sebepler ise, taşımanın üstü açık araçla gerçekleştirilmesi, gönderen tarafından yapılan yetersiz ambalajlama, eşyanın gönderen veya gönderilen tarafından işleme tabi tutulması, eşyanın doğal niteliği, gönderen tarafından yetersiz etiketleme ve canlı hayvan taşınmasıdır.