Adaptif Sinirsel Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi ile DA Şönt Motorun Yük Momentinin Tahmin Edilmesi


YILDIRIM Ş. , BİNGÖL M. S. , ÇELİK H.

International Turkic World Congress on Science and Engineering, 17 - 18 June 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text